Salland

Impressie vrijwilligers dag 12 november 2022

Impressie Vrijwilligersdag - 12 november 2022

Gefronste wenkbrauwen in het bestuur. Gaan wij met onze gewaardeerde vrijwilligers naar een leliekweker? Die gebruiken toch bestrijdingsmiddelen met een zekere naam. Nee, dat is al lang niet meer zo, werd het voorstel verdedigd!

 

Zo kwam het dat de vrijwilligersdag op zaterdagochtend 12 november werd gehouden bij de firma Huetink in Lemelerveld. Henri en Sjaak Huetink presenteerden hun bedrijf met een aantal dia’s en vertelden gepassioneerd, onder andere ook over de bestrijding van ongewenste planten! Daarop werd de onvermijdelijke vraag gesteld hoe het met die bestrijdingsmiddelen zit. Gewasbescherming bleek een zeer belangrijk punt voor het bedrijf. Zij voelen zich sterk verantwoordelijk voor natuur en omgeving. Zo gebruiken zij bijvoorbeeld een knoflookextract om te spuiten, Afrikaantjes en Japanse haver maar ook precisielandbouw en smart farming.

Na de inleiding werden we rondgeleid op het bedrijf.

 

Al met al een zeer boeiende en interessante ochtend die werd afgesloten met een lunch bij café Spoolder in Luttenberg. Voorzitter Ed Penninks dankte de vrijwilligers zeer hartelijk want zonder hun steun en inzet kan de vereniging niet.