Salland

Welkom bij Groei & Bloei
Salland

Uitgelicht

Voorwoord voorzitter

Boomfeestdag

De lente kondigde zich uitbundig aan op woensdag 20 maart. Een heerlijk zonnetje en een aangename temperatuur. Eindelijk, na al die regen. Ik was op weg naar de jaarlijkse boomfeestdag die dit jaar gehouden werd in de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten. Samen met de gemeente Raalte verzorgt Groei & Bloei, afdeling Salland, dit al 11 jaar. Elk jaar weer op een andere plek. Martin van der Linde en Adri de Vries wisten de kinderen van groep 5 en 6 weer te boeien met hun verhaal over alles wat met bomen te maken heeft. Heerlijk om te zien en te horen. Complimenten voor Martin en Adri.

 

Terwijl ik aandachtig zat te luisteren, vroeg ik mij af waarom het eigenlijk boomFEESTdag heet. Is het een feest als je een boom gaat planten? Bomen planten is toch heel normaal! Toch even snel googlen over de feitelijk oorsprong. “In 1956/1957 is een Landelijk Comité Boomplantdag ingesteld, in 1980 omgedoopt tot Stichting Nationale Boomfeestdag, opgericht door wat nu heet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), directie Staatsbosbeheer, in aansluiting op de oproep van de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie der Verenigde Naties, die haar bezorgdheid uitte over de onoordeelkundige ontbossingen in vele landen met als gevolg erosie en woestijnvorming en derhalve schade aan de natuur. De stichting is, wereldwijd gezien, het oudste instituut dat zich inzet voor kind-natuureducatie.”

 

De bedoelde oproep van de FAO was uit 1954 dus is het 70 jaar geleden dat deze alarmerende berichten de wereld ingingen. In die 70 jaar is het bosareaal een tijdje gegroeid maar na 2013 is het oppervlak weer afgenomen. Ik was eigenlijk niet verrast gezien de hedendaagse discussie over de natuur. Zorgelijk dus en des te meer reden om boomplantdagen te organiseren. Gezien

dit voorgaande is het dus bepaald geen feest, meer een noodzakelijkheid. Een feest vindt namelijk plaats ter gelegenheid van een heuglijke gebeurtenis of de gedenkdag van iets positiefs. In mijn hoofd bleef de vraag centraal of het een feest is als je een boom gaat planten. Aan de ene kant is het goed als er een dag is waarop het planten van bomen centraal staat. Het is belangrijk kinderen dat al te leren. Dat is wel een feestdag waard. Maar aan de andere kant hoort bomen planten ook heel gewoon te zijn. Bomen zijn onze natuurlijke buren. Zij geven ons zuurstof en geven ons landschap en onze tuinen karakter.

 

Ik besloot de vraag in mijn hoofd positief af te sluiten. Elke keer dat ik een boom ga planten maak ik er een feestje van. Helaas heb ik dus heel veel feestjes gemist door deze nieuwe zienswijze maar ik ga het nodige inhalen. De laatste aanplant overigens in onze tuin in maart was een Prunus Accolade en die is echt een feestje waard. Prachtige bloesem en ook geschikt voor een kleinere tuin. Hij wordt namelijk niet zo hoog. Van feestjes word je blij en van tuinieren sowieso aldus ga ik er nu van uit dat elke keer dat ik een boom plant, er een feestje kan zijn. Mijn geliefde kijkt dan met genoegen toe.

Afscheid voorzitter Ed Penninks tijdens de ALV 2024

Afscheid voorzitter Ed Penninks tijdens ALV - 20 februari 2024

De ALV van dit jaar stond mede in het teken van het afscheid van Ed Penninks als voorzitter van het afdelingsbestuur. Na acht jaar voorzitterschap was Ed reglementair aftredend. Zijn opvolger, Frank Schumacher, sprak Ed toe en roemde hem om zijn kundig voorzitterschap. Iemand die goed kon delegeren en loslaten, ondersteunend was naar de

vereniging en met iedereen een praatje kon maken. De vereniging is goed onderhouden mede gezien het constant ledenaantal. In deze tijd van teruglopende ledenaantallen is dat een prestatie. Frank overhandigde hem als dank tickets voor het museum Voorlinden in Wassenaar, omgeven door een prachtige, door Piet Oudolf ontworpen tuin. Uit handen van Corina Punte, lid van het landelijk bestuur van Groei & Bloei, ontving Ed de zilveren speld met robijn en een certificaat bij zijn benoeming als Lid van Grote Verdienste voor zijn acht jaar verbindend voorzitterschap. Ed dankte de overige bestuursleden voor hun teamspirit en samenwerking gedurende zijn voorzitterschap. Ed’s speciale aandacht ging uit naar Shirley van Heck die feitelijk ook aftredend was als secretaris en penningmeester en schonk haar als dank een perzikboom.

 

Ed, heel veel dank voor jouw energie en jouw enthousiasme.

de digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief

 

Meermalen is het al aan de orde geweest. Waarom een papieren nieuwsbrief in deze tijd waar bijna alles op digitale wijze geregeld wordt? De argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ zijn al uitgebreid aan de orde geweest in de ALV. Het bestuur heeft besloten de daad bij het woord te voegen en per de eerste nieuwsbrief in 2024 in principe over te gaan naar de digitale nieuwsbrief.

 

De opmaak van de nieuwsbrief blijft gelijk aan wat wij nu hebben. Wij vinden de uitgave mooi en goed toegankelijk. Daarnaast zal er ook een flinke besparing plaatsvinden op onze uitgaven en daarmee kunnen dan weer nieuwe activiteiten worden georganiseerd. Of voorkomen we dat we structureel teveel interen op onze reserves.

 

Er is ook een maar. Een aantal leden heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor de papieren uitgave van de nieuwsbrief. Wij willen hen tegemoetkomen maar dan zullen diegenen die dat wensen dit wel schriftelijk en bij voorkeur via de mail salland.groei@gmail.com aan ons kenbaar moeten maken. Geeft u hierbij uw naam, lidnummer en adres aan.

Als u geen toegang heeft tot een computer kunt u schrijven naar Groei & Bloei Salland, Luttenbergerweg 74, 8105 RV Luttenberg.

 

Voorts beschikken wij nog niet over alle e-mailadressen van onze leden. Soms hebben de leden er bewust voor gekozen en soms is het gewoon vergeten op te geven aan de ledenadministratie. Het betreft zo’n 15% van het ledenaantal. Wij zullen deze herfst nieuwsbrief ook digitaal sturen naar alle leden van wie wij een e-mailadres hebben. Als u deze niet digitaal ontvangen heeft (let ook op de spamfolder!) hebben wij geen e-mailadres van u. In dat geval ontvangt u volgend jaar geen nieuwsbrief meer tenzij u ons schrijft. Door u vroegtijdig op de hoogte te stellen van deze verandering verwachten wij dat ook deze laatste groep op tijd zal gaan reageren door hun e-mailadres door te geven aan de ledenadministratie gbsalland.leden@gmail.com.

 

Door rekening te houden met de leden die de papieren versie willen krijgen zal nog niet het optimale financiële voordeel behaald kunnen worden maar dat vindt het bestuur verantwoord. De ervaringen met de Lentefair en het Open Tuinenweekend, waarbij bijvoorbeeld ook uitgebreid gebruik is gemaakt van Facebook, sterken ons om deze stap nu te gaan maken.

Nieuwsbrief voorjaar 2023 ( nieuwsbrief bekijken klik hier)

https://flipboek.editoo.nl/1437854/43/47503518120519ca9b12265e96369a41

Bestuursleden gezocht

Voor alle activiteiten die we organiseren zijn natuurlijk vrijwilligers nodig, en gelukkig hebben we er daar best veel van. Niet alleen een kern van mensen die bereid zijn evenementen te organiseren, maar ook mensen die bereid zijn af en toe een dag een kraam te bemensen of taarten te bakken of wat verder ook nodig is. Maar waar we nu dringend  behoefte aan hebben is twee personen die bereid zijn een stapje verder te gaan. We hebben hard een penningmeester nodig, die bijhoudt welke betalingen binnen komen en er voor zorgt dat de rekeningen op tijd betaald worden. Hiervoor hoef je geen accountant te zijn, maar je moet wel een computer hebben en weten hoe een spreadsheet werkt - en als je dat niet weet kunnen wij het je leren.

De tweede vacature is voor een bestuurslid dat leuke evenementen verzint, zoals excursies, cursussen of workshops. Het zou jammer zijn als deze evenementen wegvallen omdat het huidige bestuur er geen tijd voor heeft.  Dus informeer eens bij de secretaris of kom eens langs voor een gesprekje. Dit werk hoeft niet heel veel tijd te kosten, maar geeft veel voldoening.

Groei & Bloei Salland, een actieve vereniging voor groenliefhebbers in het hart van Salland

Afdeling Salland van Groei en Bloei is een club voor liefhebbers van tuinen, planten en bloemen. Wij zijn gevestigd in Raalte, het hart van Salland, en hebben veel activiteiten in Raalte, Heino, Heeten, Luttenberg en Mariënheem. Maar ook buiten de gemeente hebben we leden in Olst, Wijhe, Nijverdal, Hellendoorn, Lemelerveld, Wesepe, en ver buiten de regio.

We organiseren ieder jaar zes lezingen, waarbij goede sprekers worden uitgenodigd die over allerlei groen gerelateerde zaken komen vertellen.

Tuinbezoek komt aan de orde met onze jaarlijkse Open Tuinen, excursies met eigen vervoer naar tuinen in de omgeving, een dagtocht per bus naar tuinen die net iets verder weg liggen, en eens in de twee jaar is er een meerdaagse busreis naar het buitenland.  Daarnaast regelen we trips naar tuinevenementen.

Bloemschikken  is  mogelijk bij de bloemschikcursus, waarbij onder leiding van een gerenommeerde bloemstylist bloemstukken worden gemaakt, waarbij gezelligheid net zo belangrijk is als het aanleren van technieken. Op de paasworkshop en kerstworkshop worden in een gezellig buurthuis met een hapje en een drankje paasstukjes en kerststukjes gemaakt. 

Behalve de paasworkshop en kerstworkshop organiseren we regelmatig andere workshops (bv. zaaien en stekken) en cursussen (bv. snoeien)

Onze lentefair is een hoogtepunt in het seizoen.  Op de kwekerij van Arjan Schepers in Mariënheem kunnen groenliefhebbers elkaar ontmoeten met een kopje koffie en een stuk taart, en dan de gezellige markt overlopen waar onze vereniging meerdere stands heeft maar ook kwekers en andere standhouders aanwezig zijn.

Voor wie dit niet genoeg is hebben we drie tuinclubs die in een kleinere groep hun eigen excursies organiseren en actief zijn met zaaien en stekken en plantenmateriaal uitwisselen.

Ten slotte proberen we onze bijdrage te leveren aan het openbare groen. Door deel te nemen aan het groen-overleg in de gemeente (groen samen doen) en de boomfeestdag, of zelf de handen uit de mouwen te steken en bijvoorbeeld een rotonde aan te pakken, of een gemeenschapstuin.

Al deze activiteiten zijn  alleen mogelijk met heel veel vrijwilligers, die we dan ook hebben.  Maar hoe meer vrijwilligers, hoe meer we kunnen doen, dus we zijn altijd op zoek naar extra mensen, al is het maar voor een paar uur per jaar.  Vrijwilliger zijn is ook gezellig: je leert veel mensen kennen die dezelfde passie hebben. En af en toe organiseren we een uitje voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Wil je weten wat we dit jaar doen?  Onder activiteiten geven we per activiteit een overzicht, of klik op agenda, waar je de eerstvolgende activiteiten kunt zien. Onder het kopje foto’s zie je de foto’s van veel activiteiten van de afgelopen paar jaar.

Blijf op de hoogte!!!

In deze tijden moeten we soms op korte termijn onze plannen wijzigen. Helaas is dat meestal om activiteiten te annuleren, maar soms zien we ineens een mogelijkheid. In die gevallen sturen we een flitsmail uit, en zetten we het nieuws op de website. Om op de hoogte te blijven is het dus handig als u zich opgeeft voor de flitsmail.

U kunt zich alleen registreren voor de flitsmail als u zich via deze website opgeeft. U ziet rechts onderaan een optie om zich op te geven voor de nieuwsbrief. Maar dat is in ons geval de flitsmail. 

Let op: de flitsmail wordt verstuurd via de website, met als afzender info@salland.groei. E-mailadressen die beginnen met info@ worden door veel programma’s gezien als spam, zodat u ze mogelijk niet in uw normale inbox krijgt. Zoek dan even onder spam en markeer de mail als “geen spam”, zodat het de volgende keer hopelijk goed gaat. I kunt ook het emailadres info(at)salland.groei toevoegen aan uw contacten.  Heeft u zich opgegeven en krijgt u desondanks geen flitsmail, stuur dan een mail naar salland.groei@gmail.com.

Voorwoord van de voorzitter

Kersverse voorzitter

Mijn eerste voorwoord als kersverse voorzitter en de eerste worsteling dient zich al aan. Waar zal ik het over hebben en wat willen jullie graag van mij horen?

Links naast dit voorwoord zijn al mooie foto’s opgenomen van het voorjaar. Plaatjes zeggen meer dan duizend woorden dus laat ik het maar achterwege om hier over te schrijven. Ik kan niet wachten op dat heerlijke voorjaarszonnetje en dan lekker aan het werk te gaan in de tuin.

 

Wat ik in ieder geval kan doen is een ervaring met jullie delen van het afgelopen jaar als vicevoorzitter. Ik heb in geuren en kleuren, beelden en borrels de vereniging mogen ervaren en dat is prima bevallen. Uiteraard zullen jullie zeggen anders word je geen voorzitter. Dat is zeker zo maar hier zit wel een belangrijk punt. De sfeer is allesbepalend in een vereniging. Voor mij in ieder geval de belangrijkste reden om een bestuursfunctie te aanvaarden. Het moet gezellig, plezierig en onderhoudend zijn. Het moet naar ons zin zijn. En dat heb ik afgelopen jaar ruim ondervonden. Er is veel enthousiasme, passie en plezier. De afdeling Salland is een mooie gemeenschap met als centraal thema de liefde voor tuinieren. Vanzelfsprekend is het echter niet, zo spreekt hier de immer bezorgde voorzitter.

 

Aan die sfeer moet je gedurig aandacht besteden. Een tuin moet onderhouden worden en een vereniging ook. In de afgelopen jaren heeft het bestuur, met Ed als boegbeeld, veel tijd besteed aan die sfeer. Met name in de coronatijd was dat niet makkelijk en vergde het de nodige improvisaties. Ik denk dat het voormalig bestuur daar goed in geslaagd is en daarmee een basis gelegd heeft voor de komende jaren. Veel dank voor jullie inspanningen en complimenten hiervoor. Maar ook voor degenen die zich ingezet hebben voor de Lentefair, de workshops, het

bloemschikken, de lezingen, de boomplantdag, het open tuinenweekend, de tuinclubs, de busreizen, de ledenadministratie, de vrijwilligersdag, de website en Raalte op groen. Terwijl ik dit opschrijf, en hopelijk ben ik niemand vergeten, overvalt mij een zekere trots dat wij veel activiteiten hebben en dit allemaal met elkaar doen. Het is hartverwarmend als je dat besef met elkaar kunt delen en ik hoop, ook namens de mede bestuursleden, dit vaak met jullie te doen. In ieder geval heb ik mijzelf als opdracht meegegeven jullie zo veel mogelijk, zonder vervelend te worden natuurlijk, te ontmoeten en tegelijkertijd te horen wat jullie van mij willen horen. Het nieuwe bestuur gaat verder op de ingeslagen weg wetende dat elk tijdsgewricht nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Dat gaan wij ook ondervinden en maakt besturen, in mijn optie, ook zo boeiend. Welke antwoorden kun je bedenken voor welke vraagstukken.

Is het in de tuin eigenlijk ook niet zo? Een tuin verandert ook bijvoorbeeld door weersinvloeden maar ook omdat wij anders naar tuinen gaan kijken. Elk jaar zullen er aanpassingen nodig zijn, soms groot en soms klein. Het nieuwe bestuur is er klaar voor.

 

Frank Schumacher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinlog

30 Jun

Veris-lente

2024 week 26 Laatste

08 Jun

Paul

AFSCHEID…

Meer

Agenda

13 Jul

Open tuinen weekend

informatie volgt

10 Aug

Jaarlijkse busreis: Flevoland

inschrijfformulier Klik voor het…

Meer