Salland

Welke keuze maken wij?

Bij het opstellen van het activiteiten programma voor komend jaar heeft het bestuur zich mede laten leiden door de opmerkingen vanuit de ledenvergadering dat een beroep op de reserves verantwoord moet zijn.

 

Komend jaar zijn er weinig extra inkomsten te verwachten. De Lentefair wordt een tweejaarlijkse activiteit en daarmee vervalt een belangrijke inkomstenbron. De vraag die voorlag was dan ook tweeledig, wat vinden onze leden van belang en hoe vindt de financiƫle dekking plaats? De nieuwsbrieven en lezingen worden als belangrijk gezien en kunnen worden betaald uit de donaties vanuit Zoetermeer. Dat willen wij graag zo voortzetten.

Dat betekent dat andere activiteiten, die wij ook belangrijk vinden, op zich tenminste kostendekkend moeten zijn. Dat zijn dan bijvoorbeeld de verschillende workshops en excursies.

 

Onze afdeling doet ook aan promotie zoals het mede organiseren van de Boomfeestdag, aanwezig zijn op de Tuinexpo in Luttenberg e.d. Dat vraagt soms om een kleine bijdrage.

 

Het blijkt dat wij voor komend jaar een beroep zullen moeten doen op de reserves ondanks dat door het bestuur bewuste keuzes zijn gemaakt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering krijgt u van ons nog informatie hierover.