Salland

Groen samen Doen

Groei & Bloei Salland maakt deel uit van het overleg dat de gemeente Raalte heeft ingesteld voor alle partijen die zich bezig houden met planten, bomen en dieren. Het doel is om door participatie van verschillende verenigingen een betere aansluiting te krijgen en meer onderlinge samenhang in het groenbeheer en -ontwikkeling in Raalte te bewerkstelligen. Naast onze vereniging doen onder andere de Bomenstichting, IVN, de Bijenvereniging, Landschapsbeheer en Natuurmonumenten mee.

In 2018 is mede op ons initiatief een bloembollenproject uitgevoerd in Raalte Noord. De buurt heeft dit samen met de gemeente uitgevoerd. Maar ook bloemstroken in het dorp en buitengebied zijn een gevolg van Groen, Samen Doen. De keuze van de bloemen is met name bedoeld voor de biodiversiteit en bijen en andere insecten krijgen hierdoor een beter leven.

Op de site van de gemeente Raalte is hier meer over te lezen.

Een steeds terugkerend onderwerp zijn de bomen in onze gemeente. Bomen zijn belangrijk voor ons milieu, maar ook voor het aanzien van een straat of park. Het is dan goed dat er niet zo maar gekapt kan worden. Daarnaast staat de biodiversiteit hoog op de agenda. U zult het zelf al wel eens gezien hebben: de bloemrijke stroken in het dorp of langs de wegen. Inmiddels is er een extra budget beschikbaar gesteld om initiatieven vanuit de burgers te stimuleren.

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u deze doorgeven aan penninksed(at)gmail.com.