Salland

Eregalerij

Ereleden

KMTP Groei en Bloei kent verschillende vormen van erelidmaatschappen, waarbij onderscheid gemaakt dient te worden tussen de landelijke en plaatselijke toekenningen.

Plaatselijk

Volgens de statuten van de “afdeling Salland van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde” zoals we officieel heten staat in Artikel 4.1 dat “de leden van de vereniging kunnen worden onderscheiden in gewone leden en leden van verdienste.” Waarbij “leden van verdienste zijn gewone leden die op grond van hun bijzondere verdiensten in de vereniging door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd” en de contributie voor de leden van verdienste komt ten laste van de afdeling.

Landelijk

De afdeling kan er ook voor kiezen om het landelijk bestuur te vragen een van haar leden een ereteken toe te kennen.  Hierin bestaan de volgende gradaties:

A.      Grote verdiensten : toekenning van een zilveren speld met robijn en oorkonde
B.      Buitengewone verdiensten : toekenning van een gouden speld met oorkonde
C.      Uitzonderlijke verdiensten (van Pallandt onderscheiding) : gouden speld met briljant en oorkonde
D.      Hoogste onderscheiding Erelidmaatschap: Gouden insigne met smaragd en oorkonde; gratis lidmaatschap voor het leven.

De onderscheidingen A en B kunnen op voordracht van de afdeling worden toegekend aan leden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de afdeling.  De onderscheidingen C en D worden toegekend aan leden die zich landelijk hebben ingezet.

Lid van verdienste van de afdeling:

Mevr. E. van Spanje

In 2006 ontving Liesbeth van Spanje de gouden erespeld van het hoofdbestuur en werd daarmee lid van buitengewone verdienste. Liesbeth was 20 jaar secretaresse geweest en in die tijd ook nog secretaris/penningmeester van Rayon Zwolle.  Vervolgens is ze in 2016 benoemd tot lid van verdienste van de afdeling, omdat ze een van de oprichters van de afdeling was en ze zich jarenlang voor de afdeling heeft ingezet, ook nadat ze uit het bestuur was

Dhr. Geert Borgonje

In 2013 kreeg Geert Borgonje de zilveren speld uitgereikt als lid van grote verdienste, nadat hij 11 jaar in het bestuur had gezeten.  Nadien is hij doorgegaan met het geven van lezingen en cursussen.

Omdat hij in 2018 volgens de administratie al 50 jaar lid was, en hij zich vrijwel sinds de oprichting van de afdeling op allerlei manieren heeft ingezet voor de afdeling en dat nog steeds doet, is hij in 2019 benoemd tot lid van verdienste van de afdeling.

Van Pallandt onderscheiding:

Dhr. B. de Groot

In 1986 werd postuum de van Pallandt onderscheiding toegekend aan de heer B. de Groot. Deze was de voornaamste initiatiefnemer bij het oprichten van onze afdeling, en was ten tijde van zijn overlijden lid van het landelijk bestuur als penningmeester en lid van het afdelingsbestuur.

Landelijk lid van buitengewone verdienste (gouden speld)

Dhr. J.J.G. de Graaf

De heer Co de Graaf trad in 1993 toe als bestuurslid, verzorgde vanaf 1995 de ledenadministratie, en nam daarnaast in 1999 het penningmeesterschap op zich. Daarnaast was hij een aantal jaren bestuurslid van het Rayon Oost.  Toen hij in 2002 aftrad ontving hij de gouden speld, waarmee hij werd benoemd tot lid van buitengewone verdienste.
Co de graaf is 14 maart 2020 overleden.

Mevr. E. van Spanje

In 2006 ontving Liesbeth van Spanje de gouden erespeld van het hoofdbestuur en werd daarmee lid van buitengewone verdienste. Liesbeth was 20 jaar secretaresse geweest en in die tijd ook nog secretaris/penningmeester van Rayon Zwolle.  Vervolgens is ze in 2016 benoemd tot lid van verdienste van de afdeling, omdat ze een van de oprichters van de afdeling was en ze zich jarenlang voor de afdeling heeft ingezet, ook nadat ze uit het bestuur was

Landelijk lid van Grote verdienste (zilveren speld met robijn)

Dhr. J. Beldhuis

De heer Beldhuis trad in 2001 af na een voorzitterschap van elf jaar, en kreeg hiervoor de zilveren speld met robijn uitgereikt door een lid van het hoofdbestuur, waarmee hij benoemd werd tot lid van grote verdienste.

Dhr. Klaas Ypma

De heer Ypma ontving in 2006 de zilveren speld met robijn van het hoofdbestuur, voor het 6 jaar beheren van de ledenadministratie binnen het bestuur.

Dhr. Ben Veldman

Ben Veldman is van 2002 tot 2012 penningmeester geweest van de afdeling, waarvoor hij in 2012 de zilveren speld kreeg uitgereikt als lid van grote verdienste.

Dhr. Geert Borgonje

In 2013 kreeg Geert Borgonje de zilveren speld uitgereikt als lid van grote verdienste, nadat hij 11 jaar in het bestuur had gezeten.  Nadien is hij doorgegaan met het geven van lezingen en cursussen. 

Omdat hij in 2018 volgens de administratie al 50 jaar lid was, en hij zich vrijwel sinds de oprichting van de afdeling op allerlei manieren heeft ingezet voor de afdeling en dat nog steeds doet, is hij in 2019 benoemd tot lid van verdienste van de afdeling.

Dhr. Wim Grootenhuis

Wim Grootenhuis heeft vanaf 2004 in het bestuur gezeten en was vanaf 2006 webmaster.  Bij zijn afscheid in 2014 ontving hij de zilveren speld als lid van grote verdienste, maar hij is vervolgens tot 2017 doorgegaan als webmaster, hoffotograaf en vrijwilliger, en ondersteunt nog steeds diverse activiteiten.

Dhr. Ed van der Schaaf

Ed van der Schaaf was de derde voorzitter van de afdeling, van 2001 tot 2014, waarop hij in 20014 de zilveren speld uitgereikt kreeg als lid van grote verdienste.

Mevr. Jeanine van der Linde

Jeanine van der Linde was de tweede secretaris van de afdeling, een functie die ze vervulde van 2007 tot 2016. Hiervoor kreeg zij bij haar vertrek in 2016 de zilveren speld uitgereikt als lid van grote verdienste.  Ook Jeanine is na het vertrek doorgegaan als vrijwilliger, en is o.a. betrokken bij het organiseren van de busreizen.

Mevr. Ineke Grootenhuis

Ineke heeft zich sinds de oprichting van de afdeling in 1985 volop ingezet voor de afdeling. Zo was ze van 1995 tot 1999 bestuurslid met verantwoordelijkheid voor de activiteiten. Sindsdien heeft ze vele workshops georganiseerd en doen we nooit vergeefs een beroep op haar voor ondersteuning van alle activiteiten van de afdeling.