Salland

Voorzitter

Voorzitter:

De Heer: Ed W.M. Penninks

penninksed@gmail.com

Secretaris

Secretaris:

Mw. Shirley E. van Heck

tel; 0572364914

salland.groei@gmail.com

Penningmeester:

Penningmeester:

Mw. Janny Ehrenhard

Rek: NL17RABO0142918288

tnv Afd. Salland KMTP

gbsalland.penningmeester@gmail.com

tel: 0573431959

Activiteiten

Activiteiten:

Mw. Inge ter Haar

tel. 0572382104

groei.actief@gmail.com

Lezingen:

Lezingen:

Mw. Siny Jansen-Berkhof

sinyberkhof@gmail.com

Nieuwsbrief:

Nieuwsbrief:

Mw. Femke Wijma

tel. 0623170956

wijzijn@planet.nl