Salland

Mooi initiatief in Raalte

Ineke Witteveen had het al eens geopperd. De bloembakken van de gemeente op het kruispunt nabij het verpleeghuis De Hartkamp stonden er bepaald niet florissant bij. Zij wilde wel iets doen met een aantal buurtbewoners om het allemaal weer wat mooier te maken. Nu heeft de gemeente Raalte een potje vanuit Groen samen Doen om bewonersinitiatieven te ondersteunen. Ons verzoek is gehonoreerd met € 1.500,-. Inmiddels heeft de gemeente nieuwe aarde in de bloembakken gedaan,Ineke heeft twee heren gevonden om met haar dit plan uit te gaan voeren en door Arjan Schepers is een beplantingsplan gemaakt. In de volgende nieuwsbrief laten wij u het eerste resultaat zien.