Salland

Interview met Frits Hoogers 'Gardenista krijgt een vervolg'

Interview Frits Hoogers: Gardenista krijgt een vervolg

 

Wij zijn hier in Salland wel een beetje gezegend. Hoezo? Het hoofdbestuur van Groei & Bloei kwam om een aantal redenen tot de conclusie dat de tweede Gardenista niet in Ophemert maar in onze achtertuin gehouden zou gaan worden en wel op het landgoed Den Alerdinck te Heino.

 

Door corona duurde het twee jaar en voordat alle seinen dit jaar op veilig stonden en men aan de slag kon gaan was er nog weinig tijd over. Dat is de reden waarom wij Frits Hoogers gebeld hebben. Frits is bij veel van onze leden bekend van de bloemschikcursus die hij met verve en professionaliteit geeft. Voor Gardenista is hij projectleider en op dezelfde enthousiaste wijze praat hij over dit festival. Want dat vindt hij dat het moet gaan worden.

 

Ook schuwt hij niet om de kinderziektes te benoemen. Zo was er de eerste dag onvoldoende bewegwijzering, terwijl dat noodzakelijk is op de smalle wegen naar het landgoed. Met de gemeente Raalte was het de volgende dag opgelost. Ook speelde de voorbereidingstijd hem parten. In 3,5 maand moest alles geregeld worden, eigenlijk te kort. Met name de zoektocht naar goede en aantrekkelijke exposanten nam veel tijd in beslag. Iets wat wij zelf ook ervaren bij de Lentefair.

 

Het aantal bezoekers viel wat tegen. Uitgegaan was van 15.000 personen maar dat is niet gehaald. Opmerkelijk was wel dat, in tegenstelling tot de vorige keer, er minder bussen zijn geweest met eigen achterban. Zeker ook omdat het 150-jarige bestaan van onze vereniging werd gevierd. Iets om over na te denken.

 

Frits vindt Den Alerdinck een mooie locatie, een echt festivalterrein waar een breder pallet aan activiteiten kan plaatsvinden. Want naast het bloemschikken zal ook meer aandacht moeten komen voor bijvoorbeeld de waterhuishouding in de tuin. Maar ook gereedschap,

de aankleding van de tuin met brocante en natuurlijk niet te vergeten hoe een tuin aan te leggen, zijn items die steeds belangrijker worden.

 

De zogenaamde postzegeltuintjes waren best inspirend, maar voor de volgende keer hoopt Frits toch een aantal sponsoren te strikken om één of meer sprekende ontwerpen te laten uitvoeren. In Ophemert was ruim 30.000 euro nodig voor een ontwerp en uitvoering. De plantjesmarkt, geliefd bij bijna iedere Groei & Bloeier, completeert het geheel. Voor de echte tuinliefhebbers waren het geen onbekenden en menigeen liep tevreden met een paar tasjes met inhoud naar de auto.

 

Al pratende geeft Frits de indruk dat er voor volgend jaar alweer gewerkt wordt aan de volgende uitgave van Gardenista. Met de eigenaar van het landgoed, Wouter de Koning, zijn de onderhandelingen al gestart en ook Frits heeft al een aantal ideeën om het voor een ieder weer aantrekkelijk te maken. Ofschoon het hoofdbestuur van Groei & Bloei nog moet beslissen rekent hij erop dat er volgend jaar weer een ‘Groenfestival’ komt.

 

Aan het einde van het gesprek doet hij een beroep op onze leden om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Ook dat is ons uit eigen ervaring niet onbekend maar middels deze oproep willen wij hier graag gehoor aan geven.

 

 Klik hier voor een link naar het fotoalbum.