Salland

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter  

 

Het jaar 2020 zullen wij niet snel vergeten. De pandemie die het Corona virus heeft ontketend is bij ons allen hard aangekomen en met het schrijven van dit voorwoord kunnen we niet voorspellen wat het komende jaar ons zal brengen.

Ondanks dat hebben wij door onze hobby wel een voordeel. Het bezig zijn in de tuin biedt op vele wijzen afleiding en ontspanning, zelfs het schoonmaken van het grindpad, door het van grasjes en ander ‘ongewenst groen’ te ontdoen, geeft voldoening. Na inspanning volgt ontspanning. Ook het gewoon genieten van de bloemenpracht in de afgelopen maanden en de mooie

herfstkleuren in november maken duidelijk dat wij toch zeker bevoorrecht zijn. En dat laatste wordt nog eens onderschreven door het planten van de bollen. Dat geeft ondanks de onzekerheid van het virus in ieder geval het voorjaar weer kleur. Het is fijn om daar naar uit te kijken.

Maar ja, wat gaan wij volgend jaar als afdeling doen? Deze vraag is niet zo simpel te beantwoorden. Het bestuur is van mening dat wij alle mogelijk-

heden moeten aftasten. Dat hebben wij al gedaan met onze livestream lezing. Afdeling Salland is de eerste afdeling die dat zo gedaan heeft. Niet zo gezellig als een samenkomst in het Annahuis maar het was een mooi en kleurrijk verhaal van Geert Borgonje. Dat willen wij graag voortzetten. Ook nemen wij een voorschot in de hoop dat het allemaal beter gaat worden: Zo staat de Lentefair  gepland voor begin mei en ook het bloemschikken gaat door zodra dit maar mogelijk is. Maar alles natuurlijk onder voorbehoud hoe het virus zich ontwikkelt. In deze tijd willen wij u nogmaals attenderen op de

flitsmail. Hierin staan belangrijke boodschappen over actuele zaken, zoals het al dan niet doorgaan van geplande activiteiten.

Tot slot wens ik u allen mede namens alle bestuursleden goede dagen toe met Kerstmis en de jaarwisseling. Het zal misschien allemaal wat anders zijn dan dat wij gewend waren maar een mooi zelfgemaakt kerststuk kan in ieder geval bijdragen aan het goede gevoel tijdens deze dagen.

Graag ontmoeten wij u weer in het nieuwe jaar!