Salland

RABO; Clubsupport

Helaas viel de bekendmaking van de actie van de Rabobank dit jaar vlak na het ter perse gaan van de vorige nieuwsbrief, maar via Flitsmails en Facebook hebben wij zoveel mogelijk leden opgeroepen om op ons te stemmen. Het resultaat is dat wij dit jaar € 328,05 hebben mogen ontvangen van de Rabobank. Dit is het resultaat van 55 stemmen, want iedere stem was bijna € 6,- waard. Wij danken iedereen die op ons gestemd heeft, en natuurlijk danken wij de Rabobank.