Salland

Geert Borgonje: Lid van Verdienste; Groei & Bloei afdeling Salland

De Algemene Ledenvergadering heeft met instemmend applaus onze Geert benoemd tot Lid van Verdienste van onze  afdeling. Wij kunnen rustig spreken van ‘onze Geert’, want hij is al 50 jaar lid van Groei & Bloei. De landelijke voorzitter Frank Naber overhandigde met een korte toespraak de bijbehorende oorkonde en zijn vrouw kreeg een prachtig boeket overhandigd.

Op de site staat een mooi interview met Geert, waarin hij nader ingaat op zijn beweegredenen. Geert is nog steeds actief voor Groei & Bloei en met zijn enthousiasme, kennis en persoonlijke inzet weet hij ons allen altijd weer te boeien met verhalen over, en afbeeldingen van bloemen en planten van de hele wereld.

Ook op de jaarlijkse Boomfeestdag is Geert aanwezig om de leerlingen van de betrokken school extra info te geven over het nut en noodzaak van bomen in onze wijken.