Salland

Enquête uitslag over communicatiemiddelen van Groei & Bloei afdeling Salland

Uitslag van de Groei & Bloei Salland enquête

Zoals gebruikelijk bij schriftelijke enquêtes is de respons niet groot. Dan komt de vraag aan de orde of er wel conclusies getrokken kunnen worden.  In ieder geval kan gesteld worden dat de leden over de informatievoorziening, zoals die thans plaatsvindt, tevreden zijn.

 

Wel is er een voorkeur onder de leden die gereageerd hebben om meer

digitaal te gaan doen. Dat kan natuurlijk niet los gezien worden van de kosten die verbonden zijn aan het drukken en verzenden van onze nieuwsbrief.

Het bestuur zal dit jaar met een voorstel komen hoe verder te gaan.