Salland

Enquête over communicatiemiddelen van Groei & Bloei afdeling Salland

In de algemene ledenvergadering is bij het vaststellen van de begroting uitgebreid van gedachte gewisseld over het budget van de nieuwsbrief in relatie tot de totale begroting. Met name vroegen een aantal leden zich af of het nog wel van deze tijd was om de nieuwsbrief in een papieren vorm te laten verschijnen. Sommigen vinden dat handig en waarderen de uitgave naar inhoud en vormgeving.  Maar er zijn ook leden die inmiddels geheel digitaal zijn ingesteld en daar de voorkeur aan geven, hetgeen ook een stuk goedkoper is.

Bij het samenstellen van de vragenlijst zijn wij zo vrij geweest om een paar vragen meer te stellen. Het antwoorden neemt hooguit 5 minuten van uw tijd , maar uw antwoord helpt het bestuur om voor de toekomst een passend beleid te ontwikkelen en te bepalen welke middelen wij daarvoor moeten inzetten.  Het gaat daarbij met name om hoe wij u zo goed mogelijk kunnen informeren over onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Daarom hebben wij bij een aantal vragen ruimte gelaten waar u uw standpunt wat uitgebreider kan toelichten.

Wij hopen dat u met velen de moeite neemt om er even voor te gaan zitten. Klik hier voor toegang tot de vragenlijst.

In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen wij de uitkomsten van de enquête bekend maken met daarbij onze voorstellen hoe verder te gaan.

De antwoorden worden anoniem verwerkt. Hartelijk dank voor uw medewerking.