Home

Voorwoord van de Voorzitter

Op het moment van dit schrijven is het buiten koud en ligt er sneeuw. Het ontwaken van de lente met de eerste sneeuwklokjes is even stopgezet. Het was ook aan de vroege kant zo in de tweede helft van januari. Maar de natuur heeft het goed georganiseerd en de bloei zal ongetwijfeld verder gaan als de temperatuur weer omhoog gaat.

 

Als u deze nieuwsbrief ontvangt heeft de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling reeds plaatsgevonden. Het bestuur is zich ervan bewust dat het organiseren van activiteiten weliswaar doel is van de vereniging, maar dat dit niet kan zonder de blijvende inzet van de leden. Het is binnen het bestuur een aandachtspunt wat mogelijk is en wat de voorkeur van de leden is. Gelukkig geeft het programma voor dit jaar weer een verscheidenheid aan activiteiten. Voor een van deze activiteiten, het Open Tuinenweekend, komen wij graag in contact met leden die hieraan mee zouden willen doen.

 

Wat zeker zo belangrijk is, is het bedanken van Sjoerd Witteveen en Ingrid Harsselaar voor hun inzet. Sjoerd heeft de afgelopen jaren het excursie programma van de afdeling weer opnieuw inhoud gegeven. Wij hopen dat met behulp van de tuinclubs voort te kunnen zetten.

Het bijhouden van de ledenadministratie is veel meer dan het bijhouden van het ledenbestand. Gelukkig hebben we een opvolger van Ingrid gevonden in Henny Overkempe. Dank aan Ingrid voor haar inzet en tijd voor deze activiteit.

Annie Groot Koerkamp heeft zich een groot aantal jaren ingezet voor de activiteiten van onze afdeling. Wij respecteren haar keuze maar vinden het wel spijtig dat zij nu ook afscheid neemt als lid van onze afdeling. Dank voor de samenwerking en inzet van deze leden.

 

Inmiddels kunnen wij ook weer uitzien naar nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft de provincie Overijssel een initiatief ontwikkeld om de voortuinen in de steden en dorpen onder de aandacht te brengen. Een mooie of gewoon een aardige tuin maakt de straat gezelliger. Het zal in eerste instantie in de stedelijke omgeving een start krijgen. Mogelijk is het ook voor ons een goed idee om in onze eigen woonbuurt na te gaan hoe het met de voortuinen staat en om hier extra aandacht voor te vragen. Middels de bestaande actie Steenbreek kan daar al bij worden aangesloten. Het gaat hier niet alleen om bloeiende tuinen maar ook over duurzaamheid, meer vogels en insecten, kortom, een bijdrage aan onze eigen leefbaarheid.

meer

 

 

 

22
Mar
Beloond voor wachten op de zon
21
Mar
Ze zijn er nog: pad en salamander