Home

Voorwoord van de Voorzitter

Als u de laatste nieuwsbrief van dit jaar ontvangt is het tuinseizoen achter de rug. De bollen zitten in de grond, de laatste bladeren zijn weggehaald of bedekken de borders als een warme deken tegen de kou. Of wij die krijgen moeten we maar afwachten. De zomer was in iedere geval lang en warm en de herfst deed daar weinig voor onder. Kortom, naar mijn idee hebben we een mooi jaar achter de rug.

 

Ook binnen onze afdeling hadden wij een mooi jaar met als hoogtepunt onze Lentefair in mei. Ook de lezingen en de verschillende workshops mochten rekenen op een goede belangstelling. Nogmaals dank aan alle leden die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het programma aan voor 2019. Er zijn weer vele activiteiten waar u als lid van onze afdeling aan deel kunt nemen. Mede naar aanleiding van de laatste ledenvergadering is in het bestuur van gedachten gewisseld over hoe om te gaan met de reserves in relatie tot de activiteiten. Dat was niet eenvoudig maar wij denken daar een goede stap in gemaakt te hebben. Verderop staat nog een toelichting.

 

Het bestuur nodigt de leden uit om zich aan te melden om een bijdrage te leveren voor de eigen afdeling. Sjoerd Witteveen, die de excursies organiseerde en Ingrid Hasselaar van de ledenadministratie hebben aangegeven hun taak neer te leggen. En dat onderstreept maar weer dat uw bijdrage zeker op prijs wordt gesteld. Sjoerd en Ingrid heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en we hopen dit in persoon te mogen onderstrepen op de jaarvergadering in februari.

 

Rest mij, namens het bestuur, u allen fijne Feestdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen.

 

Ed Penninks.

 

 

meer

 

 

 

15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL