Activiteiten & Actueel

Jaarverslag en Begroting 2017 G&B Salland

-     Aan het begin van het jaar had de afdeling 305 leden, op 1 januari 2017 stond de teller op 292 (inclusief een nieuw lid per 1 januari).  Van deze zijn 139 mensen meer dan 10 jaar lid. Er zijn 5 mensen in 1991 lid geworden, die dus het afgelopen jaar 25 jaar lid waren. Daarnaast hebben we 3 mensen die 40 jaar lid zijn. Van de 292 leden hebben we een e mail adres van ongeveer de helft. We streven er naar om dit te verbeteren, om de communicatie beter te maken.

-     Op de jaarvergadering van 16 februari 2016 Traden de voorzitter Frank Naber, de secretaris Jeanine van der Linde en de penningmeester Ellen de Vries af.  Gelukkig werden de vacatures gevuld met Ed Penninks als voorzitter, Shirley van Heck als secretaris en Marcel Evers als penningmeester.  Inge ter Haar ging door als bestuurslid activiteiten, terwijl Sjoerd Witteveen bestuurslid bleef voor lezingen en excursies.  Van de huidige bestuursleden en commissieleden is er niemand aftredend.

-     Van de vaste vrijwilligers zorgde Femke Wijma voor de nieuwsbrief en het jaarprogramma, en sinds kort voor de Facebook pagina. Ingrid Harsselaar zorgt voor de ledenadministratie, Wim Grootenhuis en Martin van der Linde zorgen voor de website. Daarnaast is Annie Groot Koerkamp hoofd van de activiteitencommissie, Ine de Groot was  hoofd van de Herstfair commissie (het komende jaar de lentefair),  Ricky Smeenk verzorgt de bloemschik activiteiten, Sjoerd en Ineke Witteveen zijn verantwoordelijk voor het Open Tuinen weekend, Martin en Jeanette van der Linde organiseerden de jaarlijkse busreis en Nynke Atsma de zaaiworkshop.  Onze deelname aan de boomplantdag werd georganiseerd door Martin van der Linde en Geert Borgonje. Naast deze vrijwilligers zijn er vele helpende handen, die bij gelegenheid taarten hebben gebakken, stands hebben bemand en op andere manieren hebben geholpen. Zonder deze mensen zouden we niet alle activiteiten hebben kunnen ontplooien. 

-     In het landelijk hoofdbestuur van Groei en Bloei is ook een bestuurswisseling geweest, waarbij onze vorige voorzitter Frank Naber landelijk voorzitter is geworden. Dit heeft niet geleid tot noemenswaardige beleidsveranderingen. Het afdelingsbestuur is niet naar landelijke bijeenkomsten geweest. Via de rayonvergaderingen en landelijke nieuwsbrieven worden wij op de hoogte gehouden van landelijke ontwikkelingen. Verder zijn de rayonvergaderingen vooral belangrijk om ideeën uit te wisselen en activiteiten af te stemmen met de andere afdelingen in het Rayon Oost.

-     Met onze buurvereniging uit Ommen plegen wij af en toe overleg en proberen wij tot samenwerking te komen, maar onze leden zijn doorgaans welkom bij alle activiteiten van de buurverenigingen, die u via onze website kunt vinden.

-     Onze activiteiten worden gepubliceerd in de nieuwsbrief die iedere twee maanden uitkwam, en in het jaarprogramma, dat met ingang van 2017 gelijk loopt met het kalenderjaar. Daarnaast wordt het programma op de website gezet (http://www.salland.groei.nl), en activiteiten en evenementen worden aangekondigd op Facebook (Groei & Bloei Afdeling Salland) en via flitsmails aan diegenen die hun mailadres hebben doorgegeven aan de ledenadministratie.

Lezingen

Alle lezingen werden gehouden in het Annahuis in Raalte.  De lezingen zijn gratis toegankelijk voor de leden, niet-leden betaalden € 3.- De lezingen werden in het algemeen door 60 - 70 mensen bezocht. In 2016 zijn de volgende 6 lezingen gehouden:

12 januari 2016: Stinzenplanten - Dhr. Ruud Knol

16 februari 2016: Nieuwe Eenjarigen en Kuipplanten - Dhr. Geert Borgonje

17 maart 2016: Tuinen Anno Nu -  Dhr. Hans van Wieren

13 september 2016: Pompoenen een lust voor het oog, een streling voor de tong - Dhr. Sander Sanders

6 oktober 2016: De beleving van kleur in de tuin - Mevr. Martje van den Bosch

15 november 2016: De Regge kronkelt weer - Mevr. Ella Roelfs

Excursies:

21 mei: De Oevertuin in De Blesse en de Vredinghe in Steenwijkerwold: Deze excursie was druk bezet met ca 20 deelnemers

25 juni: ’t Vlijtig Loesje in Elp en de Luie Tuinman in Ruinen: voor deze excursie was weinig belangstelling met 6 deelnemers

06 augustus: Jaarlijkse Busreis naar Lottum, Grashoek en Hout-Blerick was met 50 deelnemers volgeboekt.

26 t/m 28 aug.: Tuinenreis naar Zeeland en België: Deze excursie werd georganiseerd door afdeling Ommen - er gingen een paar deelnemers van Salland mee.

Workshops

12 maart 2016: Zaaiworkshop: 6 deelnemers

16 maart 2016: Paasworkshop: 55 deelnemers

11 en 13 oktober 2016:  Bollenmand maken: 36 deelnemers

14 december 2016: Kerstworkshop: 58 deelnemers

 


Andere activiteiten

12 maart 2016 NL-doet: onze vrijwilligers hebben een rotonde bij Heeten, die ze het jaar daarvoor hebben aangelegd,  onderhouden  met subsidie van NL-doet (snoeien, planten vervangen, lavastenen aanvullen, etc.)

16 maart 2016 Boomfeestdag: Dorpsboomgaard Heino, i.s.m. basisscholen Heino. Groei en Bloei hielp mee en heeft oorkondes verzorgd voor de leerlingen.

5 juni 2016 Open Kwekerijdag Arjan Schepers:  Hieraan hebben wij met een aantal stands meegedaan (koffie, taart, proeverij, bloemstukjes, kruidenpotten, gereedschap slijpen), zodat we prominent vertegenwoordigd waren.

3 en 4 september 2016: Open Tuinen weekend regio Raalte / Broekland / Heino / Lemelerveld was een succes.  16 herftstuinen lieten zich van de mooie kant zien.

Van september 2016 tot april 2017: Cursus Bloemschikken onder begeleiding van Frits Hoogers telde 32 deelnemers.

Tuinclubs

De afdeling heeft twee actieve tuinclubs die beide geen leden meer aannemen en min of meer autonoom zijn

Begroting 2017 G&B Salland