Home

Bestuur

 

 

Voorzitter

Dhr. Ed W.M. Penninks

   0572-357260

linderte@hetnet.nl 

 

 

Secretaris.

Mw. Shirley E. van Heck

0572-364914

salland.groei@gmail.com 

 

 

Penningmeester

Dhr. Marcel W.M. Evers

0572-372973

info@ytjeshoeve.nl

 rek.nr. NL17RABO 0142918288

tnv. Afd. Salland KMTP

 

 

Activiteiten

Mw. Inge ter Haar

0572-382104

ingeterhaarw(at)gmail.com 

Lezingen en excursies

Dhr. Sjoerd Witteveen

Koriander 11

8101CV Raalte

shwitteveen(at)gmail.com