Salland

Welkom nieuwe leden

Geen nieuwe leden meer?

 

Jarenlang werden nieuwe leden op deze plek welkom geheten met een extra uitnodiging om deel te nemen aan onze activiteiten. In het kader van privacy wetgeving is dit niet meer toegestaan. Desondanks heten wij onze vier nieuwe leden van harte welkom.