Salland

Tuin Interview met Sjoerd en Ineke Witteveen

Tuin Interview met Sjoerd en Ineke Witteveen Een warm en kleurrijk welkom Het bezoek bij Ineke en Sjoerd begint direct al bij het betreden van de tuin. De gezellige en fraaie bloemschikkingen met oa witte seringen op een tuintafel en naast de voordeur geven al aan dat dit ook tot Ineke’ s favoriete bezigheden behoort. De uitnodiging om eerst de tuin te bekijken alvorens wij dit interview gaan houden neem ik vol verwachting aan . Met z’n drieën lopen wij, op gepaste Corona afstand, door de tuin. Afwisselend vertelt Sjoerd wat over de planten , niet zomaar maar met de latijnse naam en ook nog bijzonderheden die vaak al in de naam vernoemd zijn. Aanvullend wijst Ineke mij op een aantal prachtige planten waarvan ik het bestaan ook nog niet wist. Via een schaduwborder komen wij langs een bloeiende clematis , die heerlijk geurt ,naar de heldere vijver waar een veelheid aan soorten planten staat en ook al bloeit. Ogen kom je op dit moment al bijna te kort want tussen de regels door wordt met groot genoegen vertelt wat er allemaal al gebloeid heeft aan bollen maar ook wat er nog allemaal te verwachten is . Ineke heeft ook nog een kastje waar zij de eenjarige zaait. Ook die moeten nog een plaatsje krijgen. Naast de succesjes wordt ook vermeld dat de riddersporen na de winter niet zijn teruggekomen. Helaas maar dit biedt wel weer een uitdaging voor een passende invulling qua kleur en grootte voor de vrijgekomen plaats . Binnen praten wij onder het genot van een kopje koffie verder zoals over de taakverdeling. Openhartig noemt Sjoerd dat grasmaaien, snoeien en bemesten tot zijn “hoofdtaak” behoort. Ineke is van het planten en het “kleine” onderhoud. Of zoals ze het zelf zegt “ik moet dagelijks wel een uurtje buiten zijn”. Samen doen zij de aankoop van planten en de inrichting van de borders. Iedere toevoeging in de border wordt minitieus vastgelegd in een mooi boekwerk. Ieder plant is daarbij uitgebreid gedocumenteerd. De ruim 200 planten zijn ook op een soort plattegrond van de tuin middels de computer ingeplot. Zo wordt de vraag “ waar staat die plant" niet tot een zoekplaatje waar menig tuinierder mee te maken krijgt na de winter . Dat brengt ons op de vraag waar halen zij de inspiratie vandaan. Ineke en Sjoerd tuinieren nu zo ‘n 15 jaar ofschoon het in hun DNA al wel aanwezig moest zijn . Ineke komt uit een bollenfamilie uit Noord Holland en Sjoerd komt van de boerderij en kan zich nog goed herinneren hoe zijn moeder na het huishouden ook de bloementuin mooi maakte. Verder kijken zij graag in het rond zoals bij de open tuinen dagen en meegaan met excursies. De tuin in Fortmond is een voorbeeld voor Sjoerd, maar voor hun beide zijn de Engelse tuinen een ware inspiratiebron, maar ook in Duitsland zijn nog mooie tuinen te zien.Sjoerd merkt op dat er wel verschillen zijn in de wijze van tuinieren. Al kijkende wordt er veel ervaren en geleerd. Hun stellige overtuiging is dat die ervaringen goed kunnen worden toegepast bij hun eigen tuin en daarbij geeft het reizen ook veel voldoening. In die zin is de volgende spreuk volgens Sjoerd goed van toepassing: Aan de tuin leer je de mensen kennen, Het is de weerspiegeling van jezelf. Daarnaast hechten zij veel waarde om een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Niet de grootte van de tuin maar de wijze waarop je er mee omgaat bepaald die waarde. Het blijft bijzonder om naast al die mooie bloeiende planten ook de vele vlinders, bijen en hommels en wespen te zien rond vliegen. In de tuin zijn meerdere zitjes. Ineke geeft aan dat er in dit mooie voorjaar al heel wat gezellige uurtjes zijn doorgebracht en dat ondanks de bijzondere tijd waarin wij leven , het toch genieten is. Mocht je met eigen ogen dit alles willen ervaren of inspiratie willen opdoen dan ben je van harte welkom. Dat is ook een van de beweegredenen om jaarlijks mee te doen met de opentuinendag. Dit jaar gaat het helaas niet door. Wel vooraf een afspraak maken voor een bezoek aan de tuin Witteveen.ineke@gmail