Salland

Rotonde Luttenberg ingeplant

De rotonde van Luttenberg was ooit een fraaie aanplant van rhododendrons, maar na een paar droge zomers waren de meeste dood en stond er voornamelijk onkruid. Na vijf jaar lang een rotonde in Heeten onderhouden te hebben, wilden wij In het kader van NL doet dit voorjaar deze rotonde opknappen.  Helaas, niet alleen kwam daar corona tussen, ook duurde het een tijd eer we de financiën rond hadden.

Arjan Schepers heeft een ontwerp gemaakt en op 21 november heeft een groep van tien vrijwilligers van Groei & Bloei, en zeven vijwilligers van Luttenberg de rotonde ingeplant, en de bermen er buiten met bollen geplant. In nu wachten wij op het voorjaar om te zien wat het resultaat is. 

Rotonde Luttenberg: het plan

Arjan Schepers heeft voor ons een ontwerp gemaakt en heeft de planten geleverd. Het plan bestaat uit een basis van bodembedekkers, en daarin groepen van middelhoge themaplanten en hoge solitaire planten, zoals in bijgaande tekening.