Salland

Open tuinen 2020: 11 en 12 juli

Afdeling Salland van Groei & Bloei organiseert ieder jaar een open tuinen weekend. Wij doen dat vaak niet in de Nationale Tuinweek, omdat spreiding van de data mensen de gelegenheid geeft meer tuinen te zien, en om populaire tuinen ook eens in een ander seizoen te laten zien. 
Voor de open tuinen benaderen wij mensen met een mooie of interessante tuin en wij vragen hen die tuin een of twee dagen open te stellen.  Bezoekers hoeven voor dit tuinbezoek niet te betalen, terwijl er wel vaak koffie of thee geschonken wordt, soms met iets lekkers. Heeft u een mooie tuin en wilt u die wel eens aan andere mensen laten zien?  Geef u dan op bij Ineke Witteveen, dan komen wij bij u kijken.

Informatie over de adressen en tijden wordt op deze pagina gepubliceerd, met links naar beschrijvingen en foto’s.  In 2020 hebben wij gekozen voor het weekend van 11 en 12 juli.