Salland

20 februari 2024 - Lezing Huib van den Brink ‘Ontstaan van het Sallandse landschap‘

Het landschap tussen de IJssel en de Sallandse Heuvelrug is gevormd in de twee laatste ijstijden, het Saalien en het
Weichselien, en in de tussenliggende warmere periode, het Eemien.
Daarna ontwikkelde zich het huidige landschap. In de voorlaatste ijstijd, het Saalien (238.000 – 126.000
jaar geleden), bewoog zich een 200 meter dikke gletsjer door de IJssel vallei en stuwde de aardlagen
zijwaarts. Zo ontstonden de stuwwallen van de Oost Veluwe en de Sallandse Heuvelrug.
In de daarop volgende tussenijstijd, het Eemien, rukte de zee op tot de IJssel nabij Zwolle, de zeespiegel
stond toen 8 meter hoger dan momenteel.
In de laatste ijstijd, het Weichselien (116.000 – 11.000 jaar geleden) bereikte het landijs Nederland niet.
Er heerste hier toendra condities en brede dekzandruggen werden door de poolwind opgeblazen. Een
dekzandrug tussen Deventer en Zutphen damde de IJssel af vanaf het eind van de ijstijd tot na de Romeinse tijd.
Geleidelijk aan ontstond het huidige landschap met veengronden tussen de zandgronden langs de IJssel en zijrivieren.
Locatie: Annahuis (De Plas 8, 8102 CS Raalte)
Aanvang: 20.30 uur
Kosten: Leden: € 1,- en niet leden betalen € 3,50