Salland

Algemene Ledenvergadering KMTP Groei & Bloei Salland

De algemene ledenvergadering wordt komend jaar gehouden op 18 februari. Voorzitter Ed Penninks en secretaris Shirley van Heck zijn dan 4 jaar in functie en dus reglementair aftredend, maar stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen per e-mail worden ingediend bij de secretaris tot twee dagen voor de vergadering, met een bereidverklaring van de kandidaat. 
De stukken voor de jaarvergadering zijn beschikbaar door op de links hieronder te klikken.
De financiële stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn.

Na de ALV volgt een lezing van Ina ter Haar getiteld: De imker vertelt

Notulen jaarvergadering 2019
Agenda jaarvergadering 2020
Sociaal jaarverslag 2019

Lokatie:                   Annahuis (De Plas 8, 8102 CS Raalte)
Aanvang:                19.30 uur