Salland

21 februari: 'Algemene ledenvergadering'

21 februari 2023: Algemene Ledenvergadering

 

De leden van wie wij een e-mailadres hebben, ontvangen twee weken van tevoren de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag en de agenda. Deze stukken worden ook op de website geplaatst.  Degenen die vooraf een kopie willen hebben van de financiële stukken kunnen

daartoe een verzoek indienen bij de secretaris/penningmeester via salland.groei@gmail.com. 

 

De adressenlijst van de Stuifmail is gescheiden van de adressenlijst van de ledenadministratie, aangezien ook niet-leden zich kunnen aanmelden voor de Stuifmail. Als u geen e-mail van ons ontvangt met de vergaderstukken betekent dit dat we in de ledenadministratie geen juist e-mailadres van u hebben. In dat geval kunt u de stukken aanvragen bij de secretaris – wij zullen uw e-mailadres dan toevoegen aan de ledenadministratie.

 

Lokatie:                   Annahuis - Alleen voor Groei & Bloei Salland leden (De Plas 8, 8102 CS Raalte)

Aanvang:                19.30 uur