Salland

20 februari 2024 - Algemene Ledenvergadering

Stukken voor de ALV (agenda, jaarverslag, notulen vorige vergadering) zijn 2 weken tevoren via de website beschikbaar.
Financiële stukken zijn op verzoek beschikbaar (brief of mail naar salland.groei@gmail.com).
Op deze vergadering zal Ed Penninks afscheid nemen als voorzitter en Frank Schumacher worden voorgesteld
als nieuwe voorzitter. Ton Jansman zal worden voorgesteld als nieuwe penningmeester. Er is nog geen kandidaat
gevonden voor de positie van secretaris. Tegenkandidaten en kandidaten voor de functie van secretaris kunnen
worden voorgesteld tot twee weken voor de vergadering.
Locatie: Annahuis - Alleen voor Groei & Bloei Salland leden (De Plas 8, 8102 CS Raalte) - Gratis
Aanvang: 19.30 uur