Salland

70.000 st. bloembollen sieren Raalte in het voorjaar

70.000 bloembollen sieren Raalte in het voorjaar

 

Het platform ‘Groen Samen Doen’ heeft er mede voor gezorgd dat er in

november 70.000 bloembollen de grond in zijn gegaan. Samen met de plaatselijke belangen in de buurtdorpen en een bewonersgroep in Raalte zijn er lokaties gekozen voor een 9-tal stroken. Het gaat om de mengels Wendy, dat  bloeit van het vroege voorjaar tot aan juni, en een tweede mengsel dat vooral bestemd is voor de bermen. Dit is het zogenaamde Eikenprocessierups-mengel, zo genoemd omdat het insekten aantrekt die vervolgens de eikenprocessierups belagen. Op deze wijze is het niet alleen mooi maar draagt het ook bij aan de biodiversiteit.